STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86621 Nội thất y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 14/CT-BPL Còn hiệu lực
01/12/2023

86622 Nôi trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM PVN201804-001 /170000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC Còn hiệu lực
20/06/2019

86623 Nôi trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM SCM-04/PL Còn hiệu lực
24/08/2022

86624 Nôi trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TBYT TRỌNG TIẾN 09/2023/TRONGTIEN-TTBYT Còn hiệu lực
13/03/2023

86625 Nôi trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 14/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
28/07/2023

86626 Nôi trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 65/2019/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
24/11/2023

86627 Nôi trẻ sơ sinh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 176-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Khả Lộc Còn hiệu lực
09/07/2019

86628 Nôi trẻ sơ sinh lớn và phụ kiện TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 176-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Khả Lộc Còn hiệu lực
09/07/2019

86629 Nối đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 145-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
17/07/2020

86630 Nôi đẩy em bé sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM PVN201912-001/PLTBYT Công ty TNHH Thương Mại Paramount Bed Việt Nam Còn hiệu lực
18/12/2019