STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86651 Máy đọc kết quả phân tích nhóm máu và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-092/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/05/2020

86652 Máy đọc kết quả phát hiện vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210614-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/08/2021

86653 Máy đọc kết quả và máy rửa dùng cho xét nghiệm ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 21HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

86654 Máy đọc kết quả xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-095-2022 Còn hiệu lực
06/01/2023

86655 Máy đọc kết quả xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 15PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/07/2023

86656 Máy đọc kết quả xét nghiệm dị ứng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2927 PL Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Medaz Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2019

86657 Máy đọc kết quả xét nghiệm dị ứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 0224PL/MEDAZ-PROTEOMETECH/2022 Còn hiệu lực
25/02/2022

86658 Máy đọc kết quả xét nghiệm dị ứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 02-2903PL/2024/MEDAZ-PROTIA Còn hiệu lực
29/03/2024

86659 Máy đọc kết quả xét nghiệm dị ứng – tự miễn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA SINH 04/2023/BTC-PLTTBYT Còn hiệu lực
22/11/2023

86660 Máy đọc kết quả xét nghiệm dị ứng – tự miễn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 7152021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/12/2023