STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86681 Nồi hấp tiệt trùng kèm hệ thống nồi hơi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 990/2020/180000028/ PCBPL-BYT BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI Còn hiệu lực
07/09/2020

86682 Nón bảo hộ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 23/MED0918 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/05/2020

86683 NTP DUNG DỊCH XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1587/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
09/11/2020

86684 NTP DUNG DỊCH XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1589/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
09/11/2020

86685 Nucleic Acid Isolation or Purification Reagent TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 031123-PL-TCBIO Còn hiệu lực
06/11/2023

86686 Núm chặn chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1125/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
19/01/2021

86687 Núm vệ sinh mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 05/2023/PL-MPV Còn hiệu lực
18/10/2023

86688 Núm vệ sinh mũi Tana TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

86689 NUNAMIN TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 66.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DOHA VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/05/2020

86690 Nước sát khuẩn nhanh Fresh Clean TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1302/MERAT-2020 VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HETOT Đã thu hồi
13/02/2020