STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86711 Máy đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 09PL-DV/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Đại Việt Còn hiệu lực
26/08/2021

86712 Máy đo thân nhiệt bệnh nhân TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 222-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Hoa Thịnh Còn hiệu lực
04/07/2019

86713 Máy đo thân nhiệt bệnh nhân Máy chính: 01 hệ thống Ống dẫn khí: 01cái Chăn quấn (IOB Patient warming Blanket): 16 loại (model: Từ IOB -001 đến IOB- 016) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 221-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Hoa Thịnh Phú Còn hiệu lực
04/07/2019

86714 Máy đo A1Care TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU 08/2024/PLTTBYT-TH Còn hiệu lực
09/01/2024

86715 Máy đo âm ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0108/PL.CT Còn hiệu lực
19/08/2022

86716 Máy đo âm ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 072023/KQPL-DEAWON Còn hiệu lực
19/09/2023

86717 Máy đo âm ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 07-2023/KQPL Còn hiệu lực
21/09/2023

86718 Máy đo âm ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 08/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

86719 Máy đo âm ốc tai Resonance TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 42-DVPL170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
29/06/2019

86720 Máy Đo Âm Ốc Tai – Điện Thính Giác TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 758/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂU ĐIỂU VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020