STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86731 Máy định danh vi khuẩn/vi rút/ký sinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-013/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
18/08/2020

86732 Máy định danh vi khuẩn/vi rút/ký sinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-017/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Đã thu hồi
01/09/2021

86733 Máy định danh vi khuẩn/vi rút/ký sinh trùng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-018/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

86734 Máy định danh vi khuẩn/vi rút/ký sinh trùng gây viêm đường âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191231 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
06/10/2020

86735 Máy định danh vi sinh vật và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 148/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
09/07/2020

86736 Máy định danh vi sinh vật và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 149/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
09/07/2020

86737 Máy định danh vi sinh vật và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 150/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
09/07/2020

86738 Máy định danh, làm kháng sinh đồ và hóa chất, vật tư TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1358/2020/180000028/ PCBPL-BYT 304 Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
03/09/2020

86739 Máy định danh, làm kháng sinh đồ và hóa chất, vật tư TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1358 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DEKA Còn hiệu lực
03/09/2020

86740 Máy định danh, máy đo độ đục và thuốc thử kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 11/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
12/11/2019