STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86731 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2120A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CANAAN VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/10/2021

86732 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
19/10/2021

86733 Nước Súc Miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-14 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG QUYẾT PHƯỢNG Còn hiệu lực
19/11/2021

86734 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 863/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIMIKO Còn hiệu lực
26/11/2021

86735 Nước súc miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-22 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC TÂM AN PHARMA Còn hiệu lực
02/12/2021

86736 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 968/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH Còn hiệu lực
18/12/2021

86737 Nước súc miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-29 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
29/12/2021

86738 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 99621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
03/01/2022

86739 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1002621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CELAMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/01/2022

86740 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1003621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CELAMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/01/2022