STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86771 Nước Súc Miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HANDPHARMCO 01/2023/CBA-HAND Còn hiệu lực
09/05/2023

86772 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRITYDO HƯNG PHƯỚC 01/2023/PL-HUNGPHUOC Còn hiệu lực
18/05/2023

86773 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MOVIS 01/2023/PL-MOVIS Còn hiệu lực
17/06/2023

86774 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MOVIS 02/2023/PL-MOVIS Còn hiệu lực
17/06/2023

86775 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ESICO VIỆT NAM 01/2023PL-ESICO Còn hiệu lực
12/07/2023

86776 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI 03/2023/PL-PT Còn hiệu lực
12/08/2023

86777 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHARMA NHÂN PHÚ 10/2023/PL-NHANPHU Còn hiệu lực
07/09/2023

86778 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 03-2023/PL-TW4 Còn hiệu lực
13/09/2023

86779 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUTAPHAR 02/2023/PL-HUTA Còn hiệu lực
20/09/2023

86780 Nước Súc Miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HANDPHARMCO 02/2023/CBA-HAND Còn hiệu lực
26/10/2023