STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86781 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1292021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
10/06/2021

86782 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4922021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam Còn hiệu lực
26/10/2021

86783 Máy mát xa giảm béo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM VBPL/0510/2022/DP Còn hiệu lực
12/10/2022

86784 Máy nén khí dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191067 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN Còn hiệu lực
24/10/2019

86785 Máy nhuộm lam TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1282021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
10/06/2021

86786 Máy nướng sứ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 244/MED0918 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/05/2020

86787 Máy nướng sứ - inFire HTC speed, Type: D3497 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED0918 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/05/2020

86788 Máy oxy dòng cao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3532021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
18/08/2021

86789 Máy oxy dòng cao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3382021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

86790 Máy phân phối mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 31/2022/MINDRAY-PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2024