STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86791 Máy điều trị điện xung, điện phân kết hợp siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1007/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023

86792 Máy điều trị điện xung, điện phân, siêu âm kết hợp laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1007/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023

86793 Máy điều trị đục bao sau (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018430 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
27/07/2019

86794 Máy điều trị nám TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 21/MED0618/ CÔNG TY TNHH DEVICEKOREA Còn hiệu lực
16/10/2019

86795 Máy định danh vi khuẩn, vi rút TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018923 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO (VIET NAM) Còn hiệu lực
26/02/2020

86796 Máy định danh vi khuẩn, virút TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181117 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Còn hiệu lực
30/06/2020

86797 Máy định danh vi khuẩn, virút TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181118 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Còn hiệu lực
30/06/2020

86798 Máy định danh nhanh khối phổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190965 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
06/11/2019

86799 Máy định danh và làm kháng sinh đồ vi khuẩn, vi nấm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210255 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
23/04/2021

86800 Máy định danh và làm kháng sinh đồ vi khuẩn, vi nấm TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220722-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
25/07/2022