STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86801 Máy đọc dùng cho phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 76/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/01/2020

86802 Máy đọc dùng cho phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 23/2024/NP-PL Còn hiệu lực
11/01/2024

86803 Máy đọc dùng trong xét nghiệm Elisa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-129/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/07/2022

86804 Máy đọc ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1803/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
28/12/2020

86805 Máy đọc Elisa dùng trong phân tích miễn dịch kèm phụ kiện và phần mềm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-167/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
10/11/2020

86806 Máy đọc Elisa dùng trong phân tích miễn dịch kèm phụ kiện và phần mềm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-008/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2021

86807 Máy đọc hình ảnh bằng tia laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 128/MED1218 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/05/2020

86808 Máy đọc hình ảnh X-Quang ngực tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20220224/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
24/02/2022

86809 Máy đọc huỳnh quang sàng lọc trước sinh và sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-029/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2022

86810 Máy đọc huỳnh quang sàng lọc trước sinh và sơ sinh. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-004/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
15/11/2019