STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86811 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12B-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Đã thu hồi
24/06/2019

86812 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 13b.1-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Đã thu hồi
24/06/2019

86813 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 35-1.PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
24/06/2019

86814 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 13-PL-TTB/BMXVN2020/ 170000087/PCBPL-BYT Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Còn hiệu lực
21/09/2020

86815 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG 14/2022/TL-PL Còn hiệu lực
17/11/2022

86816 Máy định danh vi khuẩn và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG 06/2022/TL-PL Đã thu hồi
07/03/2022

86817 Máy định danh vi khuẩn vi rút(hệ thống Real time PCR) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2445 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH Còn hiệu lực
12/09/2020

86818 Máy định danh vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210279 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
11/05/2021

86819 Máy định danh vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220304-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
04/03/2022

86820 Máy định danh vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221011-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
12/10/2022