STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86831 Máy đọc kết quả xét nghiệm ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-49/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
18/02/2020

86832 Máy đọc kết quả xét nghiệm ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 56/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
04/01/2020

86833 Máy đọc kết quả xét nghiệm ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 112/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
07/02/2020

86834 Máy đọc kết quả xét nghiệm ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 206/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/07/2020

86835 Máy đọc kết quả xét nghiệm ELISA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 200/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
05/07/2021

86836 Máy đọc kết quả xét nghiệm nhóm máu bán tự động TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-257/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

86837 Máy đọc kết quả định danh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190989 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
06/11/2019

86838 Máy đọc kết quả định danh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200382 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
19/06/2020

86839 Máy đọc kết quả định nhóm máu và phầm mềm kèm theo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-142/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
31/08/2020

86840 Máy đọc kết quả định nhóm máu và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-002/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
22/01/2021