STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86841 Máy điều trị nám, sắc tố da, bớt, xóa xăm và làm đẹp da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED0620 CÔNG TY TNHH HANNAS CLINIC Còn hiệu lực
18/06/2020

86842 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 173-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty CP phòng khám Quốc tế Long Bình Còn hiệu lực
09/10/2020

86843 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3412021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Giao nhận vận tải và Thương mại Quốc tế TNT Còn hiệu lực
14/08/2021

86844 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3412021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Giao nhận vận tải và Thương mại Quốc tế TNT Còn hiệu lực
14/08/2021

86845 Máy đo huyết áp cổ tay / bắp tay và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 242-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
06/07/2020

86846 Máy Đo Huyết Áp Điện Tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1669/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG PHÁT Còn hiệu lực
19/11/2020

86847 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 652/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT GIA LONG Còn hiệu lực
29/06/2020

86848 Máy đo loãng xương và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 736/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
27/07/2020

86849 Máy Đo Nồng Độ Oxy trong máu (SPO2) và nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 737/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
03/06/2020

86850 Máy đo SPO2 cầm tay TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3940 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
10/09/2021