STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86841 Ống thông kèm điện cực dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 021/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

86842 Ống thông kèm điện cực dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0148/210000009/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/01/2022

86843 Ống thông kèm điện cực dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0163/210000009/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

86844 Ống thông kèm điện cực dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 027KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

86845 Ống thông kéo dài TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0005/PLD Còn hiệu lực
24/05/2023

86846 Ống thông khảo sát và điều trị loạn nhịp qua thực quản TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 105-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
05/08/2020

86847 Ống thông khí cho gây mê (Silicon) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 12-30/2021/170000117 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Đã thu hồi
12/01/2022

86848 Ống thông khí dạng chữ T TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-56/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2021

86849 Ống thông khí màng nhĩ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/02/19 Còn hiệu lực
21/02/2022

86850 Ống Thông Khí Miệng Hầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1548/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
15/10/2020