STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86861 Máy đo áp lực niệu động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 030/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ An Pha Còn hiệu lực
05/03/2020

86862 Máy đo áp lực niệu động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 66-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
04/07/2019

86863 Máy đo áp lực nội sọ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ 03.2022PLTTBYT-TT05/TRUONGTHUY Còn hiệu lực
29/10/2022

86864 Máy đo áp lực nội sọ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 19.23CVPL.CAM Còn hiệu lực
21/02/2023

86865 Máy đo áp lực nội sọ (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018984 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
29/03/2020

86866 Máy đo áp lực nội sọ và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ 03.2024PLTTBYT-TT05/TRUONGTHUY Còn hiệu lực
04/04/2024

86867 Máy đo áp lực nội sọ và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 665/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
14/01/2021

86868 Máy đo áp lực nội sọ đa thống số và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05260817 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Còn hiệu lực
08/08/2019

86869 Máy đo áp lực thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH 2023-002/VII/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/07/2023

86870 Máy đo Áp lực thực quản Kèm vật tư, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018573 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
24/10/2019