STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86891 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM 1001/2024-PL/YTVN Còn hiệu lực
10/01/2024

86892 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRUNG KIÊN 01/2024/PL/TT Còn hiệu lực
25/01/2024

86893 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CMS MEDTECH VIỆT NAM CMS-2024-01 Còn hiệu lực
21/03/2024

86894 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/MIR-VN/VBPL Còn hiệu lực
04/04/2024

86895 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 06/PL-NPVN/24 Còn hiệu lực
09/04/2024

86896 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NANOMED 002-NANOMED/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2024

86897 Máy đo chức năng hô hấp (Phế dung kế) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 56 Còn hiệu lực
06/06/2023

86898 Máy đo chức năng hô hấp (phế dung kế) và phụ kiện đi kèm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VT-MEDICAL 0812/2023/VT Còn hiệu lực
09/12/2023

86899 Máy đo chức năng hô hấp (Spirometers) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181507 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/02/2021

86900 Máy đo chức năng hô hấp cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023004PL/Getzbros Còn hiệu lực
19/04/2023