STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86901 Máy đo điện não TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 976/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VINASE Còn hiệu lực
21/08/2020

86902 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ 210520-0004 Còn hiệu lực
30/09/2022

86903 Máy đo độ đục TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 30/2022/MINDRAY-PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2024

86904 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO 2015-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

86905 Máy đọc Elisa bán tự động (phụ kiện đính kèm theo) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3740-2 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT Còn hiệu lực
31/03/2021

86906 Mặt nạ gây mê ether Schemmelbusc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190081.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
10/03/2020

86907 Mạch máu nhân tạo, ống thẳng không gắn sẵn van TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL 04/LABCOR/CVS Còn hiệu lực
04/11/2022

86908 Mặt nạ gây mê dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 28/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/02/2020

86909 Mặt nạ gây mê dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 06/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
02/06/2020

86910 Mặt nạ gây mê dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 06/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
02/06/2020