STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86911 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 10/VL Còn hiệu lực
12/12/2022

86912 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1304/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
07/10/2020

86913 Máy Tăm Nước TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WATERPUSH VIỆT NAM 01/2023/PL-WATERPUSH Còn hiệu lực
28/02/2023

86914 Máy tăm nước di động, sạc cảm ứng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 305-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần ABG Còn hiệu lực
08/09/2020

86915 Máy tách chiết axit nucleic tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2218A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO Còn hiệu lực
22/11/2021

86916 Máy tách chiết tinh sạch DNA/RNA và protein tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1320CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM Đã thu hồi
25/03/2020

86917 Máy tách chiết tinh sạch DNA/RNA và protein tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 14821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/02/2021

86918 Máy Tạo Nhịp 2 Buồng Tim Vĩnh Viễn Loại Có Đáp Ứng Tần Số, tương thích MRI TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 300.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
14/08/2021

86919 Máy tạo nhịp vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 281/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/08/2019

86920 Máy tạo nhịp vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/MED0820 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2020