STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86921 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu kẹp tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 43721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
29/07/2021

86922 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu màn hình LED TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC 02/2022/PLC-HTC Còn hiệu lực
25/02/2022

86923 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu màn hình LED TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC 02/2022/PLC-HTC Còn hiệu lực
25/02/2022

86924 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu màn hình OLED TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC 02/2022/PLC-HTC Còn hiệu lực
25/02/2022

86925 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu màn hình OLED TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC 02/2022/PLC-HTC Còn hiệu lực
25/02/2022

86926 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu SPO2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 63221CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Pado Còn hiệu lực
14/08/2021

86927 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 39 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Đã thu hồi
25/06/2019

86928 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 42PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

86929 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 184 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
29/11/2021

86930 Máy đo nồng độ oxy bão hóa trong máu và nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI 2502.2022/HMP Còn hiệu lực
25/02/2022