STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86961 MÁY ĐO HUYẾT ÁP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LIÊN THÀNH HOLDINGS 01/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
06/12/2022

86962 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG 02/2022/PLLB-TL Còn hiệu lực
14/12/2022

86963 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HUY GIÁP 01-PL/2023/HUYGIAP Còn hiệu lực
22/02/2023

86964 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONG NGUYỄN CBPLHATD Còn hiệu lực
24/02/2023

86965 MÁY ĐO HUYẾT ÁP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 06/PLTB-2022 Còn hiệu lực
03/07/2023

86966 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS 011.2023/PLTTBYT-IDICS Còn hiệu lực
31/07/2023

86967 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 04/082022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
01/08/2023

86968 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM MEDIWORLD PL01-08092023/MDW Còn hiệu lực
08/09/2023

86969 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HEALTH AND LIFE MEDICAL TECHNOLOGY 02/2023/HL-PLTTBYT Còn hiệu lực
23/10/2023

86970 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 19/170000100/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/10/2023