STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86981 MET Methamphetamine Rapid Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 38 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Đã thu hồi
25/06/2019

86982 MET One Step Methamphetamine Test Device (Urine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 54PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

86983 MET One Step Methamphetamine Test Strip (Urine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 54PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

86984 Metal Polishers-HP, + Special Ceramic Grinder-HP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 008-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
24/03/2020

86985 Metzebaum –Nelson kéo cắt chỉ, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Allgaier-Germany/300522 Còn hiệu lực
09/12/2023

86986 Micro Applicator TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 064-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT DONGJU DENTAL SUPPLY CO., LTD. Còn hiệu lực
15/08/2019

86987 MICRO H LINGETTES TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3163-5SCL21/2 PL-TTDV Văn phòng đại diện TEDIS tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
07/06/2021

86988 MICRO H MONODOSES TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3163-6SCL21/2 PL-TTDV Văn phòng đại diện TEDIS tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
07/06/2021

86989 Micro Pipette TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 230329-005/PLGR/HK Còn hiệu lực
30/03/2023

86990 Microalbumin Calibrator Set 4x1 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019