STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86991 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 29/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/11/2019

86992 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 21321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
05/04/2021

86993 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 51/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/06/2022

86994 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 97/2022/NP-PL Còn hiệu lực
17/08/2022

86995 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 98/2022/NP-PL Còn hiệu lực
17/08/2022

86996 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG 13/2022/TL-PL Còn hiệu lực
28/09/2022

86997 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 227/2022/NP-PL Còn hiệu lực
04/11/2022

86998 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 228/2022/NP-PL Còn hiệu lực
04/11/2022

86999 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231010-01/BPL-MBD Còn hiệu lực
16/10/2023

87000 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231009-01/BPL-MBD Còn hiệu lực
02/01/2024