STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87021 Miếng dán cầm máu SURGISPON TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC 008/2023-CT/ADC-PL Còn hiệu lực
29/05/2023

87022 Miếng dán cầm máu vết thương ở ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

87023 Miếng dán chắn vi khuẩn các loại hiệu X-PORE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 062 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
19/07/2019

87024 Miếng dán chắn vi khuẩn các loại hiệu X-PORE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 062 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
29/08/2019

87025 Miếng dán cho thở mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191461 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

87026 Miếng dán cho đĩa PCR 96 giếng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 148-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
29/09/2019

87027 Miếng dán chống dính TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BAXTER HEALTHCARE (ASIA) PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 05-23/PL-MD-RO Baxter Còn hiệu lực
04/12/2023

87028 Miếng dán chống say tầu xe TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 17/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

87029 Miếng dán chống say tàu xe TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 20/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

87030 MIẾNG DÁN CHỐNG SAY TÀU XE TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 85/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
23/10/2019