STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87031 Thanh chuẩn đoán nhanh HIV: Vikia HIV 1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 42b - PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam/ DKSH Vietnam Co. Ltd Còn hiệu lực
21/06/2019

87032 Thanh chuẩn đoán nhanh HIV: Vikia HIV 1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 43 - PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
23/06/2019

87033 Thanh chuẩn đoán nhanh HIV: Vikia HIV 1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 06 - PL - TTB/ BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2019

87034 Thanh dẫn hướng dùng cho đầu dò siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM 15/2022-PLTTBYT-ME77 Còn hiệu lực
11/04/2023

87035 Thanh dọc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019038/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

87036 Thanh dọc (nẹp) cột sống cổ lối sau TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1392PL-TTDV công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

87037 Thanh dọc 1 đầu tròn, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

87038 Thanh dọc bán động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU Số: 07/2022/KQPL-AC Còn hiệu lực
15/11/2022

87039 Thanh dọc cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0618/(1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

87040 Thanh dọc cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 352/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019