STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87041 Máy định danh vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210279 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
11/05/2021

87042 Máy định danh vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220304-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
04/03/2022

87043 Máy định danh vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221011-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
12/10/2022

87044 Máy định danh vi khuẩn, virus TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 357CL3/8/17 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Việt Huy Còn hiệu lực
31/10/2019

87045 Máy định danh vi khuẩn, virút TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-172/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất Còn hiệu lực
19/10/2020

87046 Máy định danh vi khuẩn, virút (Realtime PCR) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY 01VH/KQPL Còn hiệu lực
30/03/2022

87047 Máy định danh vi khuẩn/ nấm và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 30PL-bmxvn/170000087/pcbpl-byt Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam. Còn hiệu lực
20/12/2019

87048 Máy định danh vi khuẩn/nấm và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12A-PL-TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
18/06/2019

87049 Máy định danh vi khuẩn/nấm và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 16B-PL-TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Đã thu hồi
18/06/2019

87050 Máy định danh vi khuẩn/nấm và làm kháng sinh đồ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 32b-PL-TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Đã thu hồi
19/06/2019