STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87041 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 437/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Trang thiết bị y tế Phan Anh Còn hiệu lực
29/06/2021

87042 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 139 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
02/08/2021

87043 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 140 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
02/08/2021

87044 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 142 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
02/08/2021

87045 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190791 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đã thu hồi
22/10/2021

87046 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190791 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ- DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
01/11/2021

87047 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM 08.22/TROGE/BIOMED Còn hiệu lực
15/07/2022

87048 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT 04/2022/PLTTBYT-HTP Còn hiệu lực
16/09/2022

87049 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT 05/2022/PLTTBYT-HTP Còn hiệu lực
21/09/2022

87050 NÚT CHẶN KIM LUỒN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0041-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/03/2023