STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87051 Máy đo áp lực bàn chân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MT005b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thiết Bị Y Tế MEDITRONIC Còn hiệu lực
19/12/2019

87052 Máy đo áp lực bàn chân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 542/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

87053 Máy đo áp lực mạch máu có hình ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181358 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
25/11/2020

87054 Máy đo áp lực máu động mạch vành và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019526/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2023

87055 Máy đo áp lực niệu động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 030/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ An Pha Còn hiệu lực
05/03/2020

87056 Máy đo áp lực niệu động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 66-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
04/07/2019

87057 Máy đo áp lực nội sọ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ 03.2022PLTTBYT-TT05/TRUONGTHUY Còn hiệu lực
29/10/2022

87058 Máy đo áp lực nội sọ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 19.23CVPL.CAM Còn hiệu lực
21/02/2023

87059 Máy đo áp lực nội sọ (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018984 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
29/03/2020

87060 Máy đo áp lực nội sọ và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ 03.2024PLTTBYT-TT05/TRUONGTHUY Còn hiệu lực
04/04/2024