STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87061 Nút chặn kim luồn có cổng tiêm thuốc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 923/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/08/2021

87062 Nút chặn kim luồn có lỗ bơm thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 091 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
13/04/2020

87063 Nút chặn kim luồn có van 1 chiều TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED 04/2023/TQMED-BPL Đã thu hồi
02/06/2023

87064 Nút chặn kim luồn có van 1 chiều TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED 06/2023/TQMED-BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

87065 Nút chặn kim luồn tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 103/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

87066 Nút chặn kim luồn và xy lanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 34/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2019

87067 Nút chặn kim luồn và xy lanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 924/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/08/2021

87068 Nút chặn kim luồn-Injection Stopper TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 548/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
20/10/2019

87069 Nút chặn kim tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018189 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
29/06/2019

87070 Nút chặn mũi khoan TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 262-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đen Ta Còn hiệu lực
29/04/2020