STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87061 Máy đo hô hấp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-162/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
06/03/2020

87062 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180740 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MÀU XANH VIỆT Còn hiệu lực
26/06/2019

87063 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 42PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

87064 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES ASL001a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASL SCS VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/12/2019

87065 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES ATV001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ÁT TI VO Còn hiệu lực
23/12/2019

87066 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 37-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
30/06/2019

87067 Máy đo huyết áp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 14/170000106/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất Hoàng Phương Còn hiệu lực
12/08/2019

87068 Máy đo huyết áp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 204-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Y Tế Bình Thuận Còn hiệu lực
17/08/2019

87069 Máy đo huyết áp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES ASL001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASL SCS VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/12/2019

87070 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 288 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOFARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2019