STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87081 Máy đo huyết áp ngoài da và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG 10PL/MD-2022 Còn hiệu lực
20/04/2023

87082 Máy đo huyết áp người lớn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 204-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Y Tế Bình Thuận Còn hiệu lực
17/08/2019

87083 Máy đo huyết áp người lớn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 041-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/03/2024

87084 Máy đo huyết áp người lớn ALPK2 TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 11 /170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

87085 Máy đo huyết áp OMRON HEM 7600 Series TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 518.21/180000026/PCBPL-BYT TRƯƠNG HOÀNG PHÚC Còn hiệu lực
19/10/2021

87086 Máy đo huyết áp SATON TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 129.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRẦN HOÀNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2021

87087 Máy đo huyết áp sóng xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GRASSLAND VIETNAM 04.2022 – PLTTBYT/GRASSLAND Còn hiệu lực
23/03/2022

87088 Máy đo huyết áp sóng xung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GRASSLAND VIETNAM 03.2022 – PLTTBYT/GRASSLAND Còn hiệu lực
23/03/2022

87089 Máy đo huyết áp sóng xung tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GRASSLAND VIETNAM 05.2022 – PLTTBYT/GRASSLAND Còn hiệu lực
23/03/2022

87090 Máy đo huyết áp thủy ngân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 02/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
22/11/2022