STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87101 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA 2106-2023/PLB-BYT Còn hiệu lực
21/06/2023

87102 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M SNC/PL-01 Còn hiệu lực
25/07/2023

87103 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M SNC/PL-01 Còn hiệu lực
25/07/2023

87104 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BMB BMB/PL-03 Còn hiệu lực
17/08/2023

87105 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BMB BMB/PL-06 Còn hiệu lực
16/10/2023

87106 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 100423/170000100/PCBPL-SYT Còn hiệu lực
01/11/2023

87107 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 230224-2/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
26/02/2024

87108 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử Yamada TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP AN PHÚ AP/TBYT/62023 Còn hiệu lực
06/07/2023

87109 Máy đo huyết áp Blood Pressure Monitor TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 328.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÓA PHẨM KIN KIT Còn hiệu lực
29/07/2020

87110 Máy đo huyết áp Blood Pressure Monitor TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 649.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SATON VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/12/2021