STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87131 Máy đo huyết áp cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 06/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
22/02/2021

87132 Máy đo huyết áp cá nhân và phụ kiện - Blood Pressure Monitor TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 231-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ IPARAMED Còn hiệu lực
09/11/2021

87133 Máy đo huyết áp chuyên dụng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 611.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

87134 Máy đo huyết áp chuyên dụng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 22.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

87135 Máy Đo Huyết Áp Cơ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1546/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
13/10/2020

87136 Máy đo huyết áp cơ TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 559/170000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Còn hiệu lực
21/05/2021

87137 Máy đo huyết áp cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2029/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRẦN HOÀNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/09/2021

87138 Máy đo huyết áp cơ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Số: 03/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
22/11/2022

87139 Máy đo huyết áp cơ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/11/2022

87140 Máy đo huyết áp cơ ALKATO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 23-VBPL/VTM Còn hiệu lực
05/01/2024