STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87191 MET One Step Methamphetamine Test Strip (Urine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 54PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

87192 Metal Polishers-HP, + Special Ceramic Grinder-HP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 008-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
24/03/2020

87193 Metzebaum –Nelson kéo cắt chỉ, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Allgaier-Germany/300522 Còn hiệu lực
09/12/2023

87194 Micro Applicator TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 064-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT DONGJU DENTAL SUPPLY CO., LTD. Còn hiệu lực
15/08/2019

87195 MICRO H LINGETTES TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3163-5SCL21/2 PL-TTDV Văn phòng đại diện TEDIS tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
07/06/2021

87196 MICRO H MONODOSES TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3163-6SCL21/2 PL-TTDV Văn phòng đại diện TEDIS tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
07/06/2021

87197 Micro Pipette TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 230329-005/PLGR/HK Còn hiệu lực
30/03/2023

87198 Microalbumin Calibrator Set 4x1 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

87199 Microalbumin Control 2x2 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

87200 Microalbumin-Turbidimetric 1x40 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019