STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87191 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vitamin D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

87192 Thuốc thử xét nghiệm định lượng VWF:Ag TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 34/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
22/08/2021

87193 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 04/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
06/05/2022

87194 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0094 Còn hiệu lực
20/06/2022

87195 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 261/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

87196 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 08/2023/NA-PL Còn hiệu lực
17/01/2023

87197 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 09/2023/NA-PL Còn hiệu lực
17/01/2023

87198 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0008 Còn hiệu lực
10/03/2022

87199 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0009 Còn hiệu lực
18/03/2022

87200 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0048 Còn hiệu lực
29/04/2022