STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87211 Máy đo huyết áp điện tử (Dùng kiểm tra sức khỏe gia đình) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 80/CTZ-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
04/05/2020

87212 Máy đo huyết áp điện tử (Dùng kiểm tra sức khỏe gia đình) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 103/CTZ-2020/ 190000011/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An tại Bắc Ninh Còn hiệu lực
17/07/2020

87213 Máy đo huyết áp điện tử (Dùng kiểm tra sức khỏe gia đình) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 210/CTZ-2021/ 190000011/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An tại Bắc Ninh Còn hiệu lực
16/08/2021

87214 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1805/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Gia Hưng Group Việt Nam Còn hiệu lực
19/10/2019

87215 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0044/200000039/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế YUWELL HÀ NỘI VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/01/2021

87216 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021066B/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐỨC THẮNG Còn hiệu lực
16/04/2021

87217 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAMITA Còn hiệu lực
30/09/2021

87218 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAMITA Còn hiệu lực
30/09/2021

87219 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAMITA Còn hiệu lực
01/10/2021

87220 Máy đo huyết áp điện tử bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAMITA Còn hiệu lực
01/10/2021