STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87231 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2-Microglobulin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0004 Còn hiệu lực
18/03/2022

87232 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2597/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

87233 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2624/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

87234 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3523/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/02/2023

87235 Thuốc thử xét nghiệm định lượng βhCG tự do TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2804/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

87236 Thuốc thử xét nghiệm định lượng γ-glutamyl transferase trong huyết thanh và huyết tương. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

87237 Thuốc thử xét nghiệm định lượng γ‑glutamyltransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3057/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

87238 Thuốc thử xét nghiệm định lượng γ‑glutamyltransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3058/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

87239 Thuốc thử xét nghiệm định lượng γ‑glutamyltransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3059/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

87240 Thuốc thử xét nghiệm định tính TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 99CL7/7/17 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
15/12/2021