STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87231 MIẾNG DÁN HẠ SỐT TTBYT Loại A NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN 807/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

87232 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TCOPHAR 02/2023/BPL-TCOPHAR Còn hiệu lực
19/05/2023

87233 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINAMAX 03/2023/BPL-VINAMAX Còn hiệu lực
05/06/2023

87234 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UNIFACO 01/2023/BPL-UNIFACO Còn hiệu lực
23/08/2023

87235 MIẾNG DÁN HẠ SỐT TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND 01/2023/PL-MEDSTAND Còn hiệu lực
11/01/2024

87236 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG QUANG 01/2023/PL-ĐQ Còn hiệu lực
07/12/2023

87237 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINOFA 01/2024/VINOFA Còn hiệu lực
20/03/2024

87238 MIẾNG DÁN HẠ SỐT (COOLING PATCH) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0663PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM VINSHINE Còn hiệu lực
11/06/2021

87239 Miếng dán hạ sốt COOL PATCH TTBYT Loại A NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN 196/170000116/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

87240 Miếng dán hạ sốt Cooltana TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 35/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019