STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87241 MYOVISION 4G SCANVISION STATIC sEMG SYSTEM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 160/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TRÍ ĐỨC Còn hiệu lực
20/04/2021

87242 N2O dùng trong y tế TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 374-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại khí công nghiệp Còn hiệu lực
10/11/2020

87243 NABICA TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 16.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Còn hiệu lực
04/12/2019

87244 NaCoTri Cream TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 110/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NHẤT ANH Đã thu hồi
19/02/2020

87245 Nạng cẳng tay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 02-18/170000140/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Nipon Corporation tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
28/06/2019

87246 Nạng cho người khuyết tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 06/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế hóa chất và hóa mỹ phẩm Còn hiệu lực
28/04/2021

87247 Nạng dưới nách TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 02-18/170000140/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Nipon Corporation tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
28/06/2019

87248 Nạng gấp tập đi cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 02-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
04/04/2023

87249 Nạng nách TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1266/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
06/10/2020

87250 Nạng nách TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 898/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
11/06/2021