STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87241 Thuốc thử xét nghiệm định tính Enterobacteriaceae, Pseudomonas Aeruginosa, Acinetobacter baumannii TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 04-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/01/2021

87242 Thuốc thử xét nghiệm định tính RNA virus SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 216/NMD-2021/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị khoa học và công nghệ Qmedic Còn hiệu lực
24/08/2021

87243 Thuốc thử xét nghiệm định tính trực khuẩn Gram âm sinh carbapenemase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH bioMérieux Việt Nam Còn hiệu lực
18/10/2021

87244 Thuốc thử xét nghiệm định tính trực khuẩn Gram âm sinh carbapenemase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12-DKSH/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/10/2021

87245 Thuốc thử xét nghiệm định tính trực khuẩn Gram âm sinh carbapenemase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12-LAVITEC/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Còn hiệu lực
18/10/2021

87246 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid mucopolysaccharide (mucin) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2569/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

87247 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các ký sinh trùng đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220222-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2022

87248 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các ký sinh trùng đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220815-12.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

87249 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi khuẩn đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220222-03.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2022

87250 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi khuẩn đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220222-04.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2022