STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87261 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TH PHARMA 01/2023/BPL-THPHAR Còn hiệu lực
22/06/2023

87262 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM OLYMPUS 01/2023/BPL-OLYMPUS Còn hiệu lực
08/12/2023

87263 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG 150324/CBPL-TC Còn hiệu lực
03/04/2024

87264 Miếng dán giảm tiêu chảy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200035 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ STK Còn hiệu lực
17/03/2020

87265 Miếng dán giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 849 /180000028/ PCBPL-BYT Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân Còn hiệu lực
09/12/2019

87266 Miếng dán giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200038 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KKC CORPORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
13/03/2020

87267 Miếng dán giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200628 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI SOHACO Còn hiệu lực
08/10/2020

87268 Miếng dán giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ DIAMOND PHARMA 01/2022/BPL-DIAMOND Còn hiệu lực
16/08/2022

87269 Miếng dán giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

87270 Miếng dán giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIETNAM SHINE HEALTH 04.05/2023-3 Còn hiệu lực
04/05/2023