STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87261 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Streptococcus nhóm B (GBS) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221214-11.WHC/BPL Còn hiệu lực
14/12/2022

87262 Thuốc thử xét nghiệm định tính albumin người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3512/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

87263 Thuốc thử xét nghiệm định tính Alpha-Fetoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2500/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

87264 Thuốc thử xét nghiệm định tính amyloid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2849/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

87265 Thuốc thử xét nghiệm định tính ARN của Influenza A, Influenza B và RSV TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220312-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
12/03/2022

87266 Thuốc thử xét nghiệm định tính ARN của vi rút SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210687-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
26/08/2021

87267 Thuốc thử xét nghiệm định tính ARN của vi rút SARS-CoV-2 TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221019-11.WHC/BPL Còn hiệu lực
19/10/2022

87268 Thuốc thử xét nghiệm định tính bổ thể C1q TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3513/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

87269 Thuốc thử xét nghiệm định tính bổ thể C3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3514/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

87270 Thuốc thử xét nghiệm định tính BOB.1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3386/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2022