STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87281 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI 07/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2024

87282 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI 11/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2024

87283 Miếng cầm máu mũi (kích thước 8.0 cm x 1.5 cm x 2.0cm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2243PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT HD Còn hiệu lực
29/03/2020

87284 Miếng cầm máu mũi (kích thước 8.0 cm x 1.5 cm x 2.0cm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3510-1PL-TTDV Cty TNHH Thương mại, dịch vụ và kỹ thuật HD Còn hiệu lực
24/11/2020

87285 Miếng cầm máu mũi (Merocel) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-56/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2021

87286 Miếng cầm máu mũi (Netcell Nasal Pack) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018225 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
12/06/2019

87287 Miếng cầm máu mũi ,Tai TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1115/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
12/03/2020

87288 Miếng cầm máu mũi Anscare các loại, các cỡ, tiệt trùng ( Vật liệu cầm máu) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 025-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH kỹ thuật y tế Hải Dương Còn hiệu lực
23/03/2021

87289 Miếng cầm máu mũi Anscare ENT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020079/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
29/11/2020

87290 Miếng cầm máu mũi các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0018-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2022