STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87301 Ổ đầu ra khí O2 kèm hộp bảo vệ (7655-1600), phụ kiện trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2209/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2021

87302 Ổ đầu ra khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0028-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thiết Bị Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
09/10/2019

87303 Ổ đầu ra khí y tế ,Phụ kiện trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 74121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ THỊNH VƯỢNG Còn hiệu lực
27/09/2021

87304 Ổ đầu ra khí y tế và giắc/đầu cắm nhanh dùng cho các loại khí: khí Oxy (O2), khí hút (VAC), khí nén 4bar (Air hoặc MA4), khí nén 7bar (Air 800 hoặc MA7), khí Nitrous Oxide (N2O), khí Carbon Dioxide (CO2) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀ NỘI 01/2023/PL-KTHN Còn hiệu lực
09/11/2023

87305 Ổ đầu ra khí y tế và linh, phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 82/170000001/PCBPL-BYT (2019) CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Còn hiệu lực
08/09/2021

87306 O-ring cho adapter kênh rửa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

87307 Ốc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 128/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Còn hiệu lực
13/04/2021

87308 Ốc chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1490/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

87309 Ốc giả định TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 651/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/07/2022

87310 Ốc kết nối trụ lấy dấu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED1219 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/04/2020