STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87301 Miếng dán giữ kim an toàn POLYFILM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM Số: 03PL-BT/200000033/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Bình Tâm Còn hiệu lực
19/11/2021

87302 Miếng dán giữ nhiệt TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 162.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HISAMITSU VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/06/2021

87303 Miếng dán hạ nhiệt không tẩm thuốc, có lớp gel lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 412/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2023

87304 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

87305 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 14/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

87306 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2741 PL Công Ty TNHH Igg Việt Nam Còn hiệu lực
21/12/2019

87307 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3096 PL-TTDV Công Ty TNHH Igg Việt Nam Còn hiệu lực
22/12/2019

87308 Miếng Dán Hạ Sốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG Còn hiệu lực
03/09/2020

87309 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1989/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG PHÁT Còn hiệu lực
03/02/2021

87310 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 26421CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Tư Vấn Phát Triển Đầu Tư Và Thương Mại Thanh Quang Còn hiệu lực
06/05/2021