STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87301 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 31/2023/NP-PL Còn hiệu lực
02/03/2023

87302 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD1a TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220726-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/07/2022

87303 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220425-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/04/2022

87304 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220425-9.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/04/2022

87305 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 69/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/03/2023

87306 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 71/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/03/2023

87307 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD200 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 287/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

87308 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD22 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 299/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

87309 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD22 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220428-8.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

87310 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD22 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220428-6.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022