STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87311 Miếng dán hạ sốt COOL PATCH TTBYT Loại A NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN 196/170000116/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

87312 Miếng dán hạ sốt Cooltana TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 35/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

87313 MIẾNG DÁN HẠ SỐT DÀNH CHO NGƯỜI LỚN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MATSUMOTO KIYOSHI VIỆT NAM 03/2023/TTBYT-CBPL Còn hiệu lực
03/11/2023

87314 MIẾNG DÁN HẠ SỐT DÀNH CHO NGƯỜI LỚN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MATSUMOTO KIYOSHI VIỆT NAM 03/2024/TTBYT-CBPL Còn hiệu lực
26/02/2024

87315 MIẾNG DÁN HẠ SỐT DÀNH CHO NGƯỜI TRẺ EM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MATSUMOTO KIYOSHI VIỆT NAM 04/2023/TTBYT-CBPL Còn hiệu lực
09/11/2023

87316 Miếng dán hạ sốt DP Cool TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 41/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

87317 Miếng dán hạ sốt Eztul Cool TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 27/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

87318 Miếng dán hạ sốt Hasocool TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 13/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

87319 Miếng dán hạ sốt LIONHiepita for adult TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2459/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2022

87320 Miếng dán hạ sốt LIONHieptita for Baby TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 163/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2022