STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87331 NANOCOVI PLUS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 953/21/170000116/PCBPL-BYT.. Còn hiệu lực
26/01/2022

87332 Nanoquant Real-Time HBV TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2210/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen Còn hiệu lực
11/09/2019

87333 Nanoquant Real-Time HCV TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2210/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen Còn hiệu lực
11/09/2019

87334 NANOSTAR NaCl 0.9% Silvernano TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 417/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM SƠN Còn hiệu lực
22/10/2021

87335 Nạo Ngà Răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT 01/2023/NEWDENT/PL Còn hiệu lực
08/05/2023

87336 Nạo ổ răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232812/LN-MATRIX/BPL Còn hiệu lực
28/12/2023

87337 Nạo Xương Ổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT 01/2023/NEWDENT/PL Còn hiệu lực
08/05/2023

87338 Nạo xương/Curette các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV006g/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
19/12/2019

87339 Nắp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 263/21/170000116/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

87340 Nắp máy khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 705/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/02/2020