STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87341 Máy đo và Que thử đo chỉ số đường huyết; mỡ máu cholesterol, triglyceride TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 333/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

87342 Máy đo và theo dõi áp lực nội sọ liên tục, kèm catheter đo áp lực nội, vật tư phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 201/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
04/03/2021

87343 Máy đo vàng da và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 631-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

87344 Máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6442021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/04/2022

87345 Máy Đo Xơ Vữa Động Mạch Và Phụ Kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 280524/PL-QA Còn hiệu lực
28/05/2024

87346 Máy đo đa kí giấc ngủ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO 2902MOS Còn hiệu lực
29/02/2024

87347 Máy đo đa ký giấc ngủ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2386A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

87348 Máy đo đa ký giấc ngủ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 2022072510/HSTL.CLA Còn hiệu lực
02/12/2022

87349 Máy đo đa ký giấc ngủ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 23092310/HSTL.CLA Còn hiệu lực
26/09/2023

87350 Máy đo đa ký giấc ngủ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 23092310/.HSTL.CLA Còn hiệu lực
16/11/2023