STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87351 Miếng dán sưởi ấm cơ thể TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

87352 Miếng dán thải độc chân than đen hoạt tính (Black Foot Patch) nhãn hiệu Dr.Grandma TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200182 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GS BEAUTY Còn hiệu lực
06/04/2020

87353 Miếng dán thẩm mỹ chống thẹo Mepiform TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 042 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
20/08/2019

87354 Miếng dán thần kinh TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2659 PL Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Y Tế Delta Còn hiệu lực
21/12/2019

87355 Miếng dán thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐÔNG Y DƯỢC HƯNG VƯỢNG 01-22/YDHV Còn hiệu lực
26/04/2022

87356 Miếng dán thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

87357 Miếng dán thảo dược DANASIP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

87358 Miếng dán thảo dược giảm đau mộc kiện linh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2194A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH Còn hiệu lực
12/11/2021

87359 Miếng dán thảo dược IRISYAN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 943/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA Còn hiệu lực
08/09/2020

87360 Miếng dán thay chỉ khâu da các cỡ Bi-fix TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ QB 2806/2022/QB Còn hiệu lực
11/07/2022