STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87361 Miếng dán dùng trong phẫu thuật các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 20/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
06/01/2021

87362 Miếng dán ECG SIGKNOW UG02 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 01.12/KQPL/SGM/23 Còn hiệu lực
20/12/2023

87363 Miếng dán ECG SIGKNOW UG02 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 2107/KQPLA-SGM/22 Còn hiệu lực
22/12/2023

87364 Miếng dán ép sẹo và quản lý vết sẹo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 59/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Scarheal Hồng Hải Việt Nam Còn hiệu lực
07/04/2021

87365 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200034 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ STK Còn hiệu lực
17/03/2020

87366 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 600/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME Còn hiệu lực
08/05/2021

87367 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0768PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG Còn hiệu lực
05/11/2021

87368 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2181A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ ANPHARCO Còn hiệu lực
22/11/2021

87369 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME - CHI NHÁNH HÀ NỘI 08/2022/BPL-DR Còn hiệu lực
09/11/2022

87370 Miếng dán giảm ho TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO DƯỢC VIỆT 04/2022/BPL-TDV Còn hiệu lực
14/11/2022