STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87371 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1879/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
07/09/2021

87372 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0254/200000039/PCBPL-BYT Máy đo huyết áp điện tử Còn hiệu lực
17/09/2021

87373 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2088/2021/180000028/PCBPL-BYT Ông KATO TSUYOSHI Còn hiệu lực
27/09/2021

87374 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2104A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP Còn hiệu lực
01/10/2021

87375 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 254/CTZ-2021/190000011/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An tại Bắc Ninh Còn hiệu lực
13/11/2021

87376 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2278/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI Còn hiệu lực
17/11/2021

87377 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 166.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2021

87378 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CẢNG TOÀN THẮNG Còn hiệu lực
22/12/2021

87379 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH 03/ 2022-CTZ/TA-PL Còn hiệu lực
17/01/2022

87380 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 28.02/PCBPL-BIO_BP A Còn hiệu lực
28/02/2022