STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87371 One step test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 92921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ Y HỌC Còn hiệu lực
03/01/2022

87372 One- Sterilized Burs( Round + Round End Taper, Flat End Taper+ Flat End Cylinder + Football/ Egg+ Flame + Needle, Gross Reduction + Barrel + Gingival Curettage + Pointed Cylinder + Round End Cylinder, Inverted Cone) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 008-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
24/03/2020

87373 Ống TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3929-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y tế Minh Nhật Còn hiệu lực
04/08/2021

87374 Ống nội soi niệu quản mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 43121CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trivina Còn hiệu lực
03/08/2021

87375 Ống SPT-50 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 266/21/170000116/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

87376 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0073-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/03/2023

87377 Óng ( dây) nối hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 001-PQ/PCBPL-BYT Đã thu hồi
28/11/2022

87378 Óng ( dây) nối hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 001-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

87379 Ống (20 G / 0.9 mm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Còn hiệu lực
12/03/2020

87380 Ống (dây) thông đường tiểu (1 hoặc 2 hoặc 3 nhánh) (dụng cụ chuyên dùng để hỗ trợ bệnh nhân thông tiểu trong lúc mổ và điều trị vết thương sau khi mổ) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 073-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y Khoa Còn hiệu lực
22/03/2021