STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87381 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/05/46 Còn hiệu lực
30/05/2023

87382 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng (LO, LI) các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 624/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

87383 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dạng cong TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/534 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/11/2021

87384 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dạng cong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN APOLLO 19/210000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

87385 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dạng cong TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH 003/PL/TNM/2022 Còn hiệu lực
26/01/2022

87386 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dạng thẳng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN APOLLO 18/210000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

87387 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng và cổ các loại TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG MAI 051223/Endac/PLC-HM Còn hiệu lực
07/12/2023

87388 Miếng ghép đĩa đệm cốt sống lưng vật liệu PEEK các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020664/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
03/06/2021

87389 Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng vật liệu PEEK dạng cong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020664/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
03/06/2021

87390 Miếng ghép đĩa đệm cốt sống lưng vật liệu Titan các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020664/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
03/06/2021