STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87391 Máy đo kiểm tra đường huyết; Ketone; Cholesterol; Axit Uric; Lactate cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1799/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
04/01/2021

87392 Máy đo kiểm tra đường huyết; Ketone; Cholesterol; Axit Uric; Lactate cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1799/2020/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
07/05/2021

87393 Máy đo liều hấp thụ tuyến giáp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181414- ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/03/2020

87394 Máy đo liều QA/QC và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 574/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO STECH Còn hiệu lực
10/07/2020

87395 Máy đo loãng phương và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 927/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/11/2019

87396 Máy đo loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 64-19/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
30/07/2019

87397 Máy đo loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 247/2019/BPL-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
03/11/2020

87398 Máy đo loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 3T 1705/2024/3T Còn hiệu lực
17/05/2024

87399 Máy đo loãng xương bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 04/2019/180000013/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Đã thu hồi
07/06/2019

87400 Máy đo loãng xương bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 144/PL-VQ Còn hiệu lực
07/11/2022