STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87411 Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc, nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 017/VJS-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

87412 Máy đo khúc xạ/độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 291-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM Mắt kính An Thái Bình Còn hiệu lực
14/04/2020

87413 Máy đo khúc xạ/đo độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 25-HM/CHANGE Còn hiệu lực
01/12/2023

87414 Máy đổ khuôn mẫu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 582/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2022

87415 Máy đo kiểm tra đường huyết; Ketone; Cholesterol; Axit Uric; Lactate cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 945/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
08/09/2020

87416 Máy đo kiểm tra đường huyết; Ketone; Cholesterol; Axit Uric; Lactate cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1799/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
04/01/2021

87417 Máy đo kiểm tra đường huyết; Ketone; Cholesterol; Axit Uric; Lactate cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1799/2020/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
07/05/2021

87418 Máy đo liều hấp thụ tuyến giáp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181414- ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/03/2020

87419 Máy đo liều QA/QC và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 574/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO STECH Còn hiệu lực
10/07/2020

87420 Máy đo loãng phương và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 927/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/11/2019