STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87411 Ống dẫn lưu đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01208017 Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị Y tế Long Bình Còn hiệu lực
08/08/2019

87412 Ống dẫn lưu đường mật bằng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK04-ML23/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2023

87413 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SANTEN VIỆT NAM 2022/03/Rev2 Còn hiệu lực
06/02/2023

87414 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SANTEN VIỆT NAM 2022/03/Rev3 Còn hiệu lực
03/08/2023

87415 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm và bộ dụng cụ phẫu thuật kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SANTEN VIỆT NAM 2022/03 Còn hiệu lực
22/07/2022

87416 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm và bộ dụng cụ phẫu thuật kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SANTEN VIỆT NAM 2022/03/Rev1 Còn hiệu lực
31/08/2022

87417 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm và dụng cụ đánh dấu củng mạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1079/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
15/11/2021

87418 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm và dụng cụ đánh dấu củng mạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SANTEN VIỆT NAM 2022/02 Còn hiệu lực
22/07/2022

87419 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm và dụng cụ đánh dấu củng mạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SANTEN VIỆT NAM 2022/02/Rev1 Còn hiệu lực
31/08/2022

87420 Ống dẫn máu cho máy lọc thận TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 369.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH M.E.NIKKISO VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2021