STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87421 Nắp kim loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

87422 Nắp lành thương TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 27620 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Suredent Còn hiệu lực
03/01/2020

87423 Nắp lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 177/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
05/11/2021

87424 Nắp lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 177/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2022

87425 Nắp lành thương dùng trong cấy ghép implant TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 494/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2022

87426 nắp máy khoan (nắp đậy pin cho máy) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 870/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/05/2021

87427 Nắp MiniCap TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 05/2023/BPL-DBD Còn hiệu lực
30/11/2023

87428 Nắp ngăn ống dị nguyên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/04/2020

87429 Nắp ngăn ống dị nguyên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-02/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh Còn hiệu lực
06/11/2020

87430 Nắp ngăn ống dị nguyên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 09/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
05/03/2021