STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87441 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải - 1056106 “Kit II” TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 324A-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Mermaid Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2019

87442 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải - 1056106 “Kit II” TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 324A-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Mermaid Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2019

87443 Túi sơ cứu Surviveware TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 528.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HIKATA Còn hiệu lực
26/10/2021

87444 Túi tăng tốc dịch truyền TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018406 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN Còn hiệu lực
10/06/2019

87445 Túi tăng tốc dịch truyền TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV013/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

87446 Túi tăng tốc dịch truyền TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 003/2022/PCBPL/CPV-MEDLINKET Còn hiệu lực
20/12/2022

87447 Túi tạo môi trường nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí có chỉ thị TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 20220823-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
08/11/2022

87448 Túi tạo môi trường nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí có chỉ thị TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221221-05.DSM/BPL Còn hiệu lực
21/12/2022

87449 Túi tạo môi trường nuôi cấy vi khuẩn ưa CO2 TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 20220823-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
08/11/2022

87450 Túi tạo môi trường nuôi cấy vi khuẩn ưa CO2 TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221221-06.DSM/BPL Còn hiệu lực
21/12/2022