STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87451 Túi tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 06/0612/MERAT-2019 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2019

87452 Túi tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2704 PL CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
29/12/2019

87453 Túi tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2705 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
29/12/2019

87454 Túi tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2706 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
29/12/2019

87455 Túi tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1784PL-TTDV Tổng Công Ty Thiết Bị Y Tế Việt Nam - Ctcp Còn hiệu lực
09/07/2020

87456 Túi tiệt trùng (Phụ lục đính kèm) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3857 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
07/07/2021

87457 Túi Tiệt trùng Tyvek TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT PL022021/180000019/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV XK VIÊN PHÁT Còn hiệu lực
24/03/2021

87458 Túi tiệt trùng Tyvek TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 81/CV-FT Còn hiệu lực
03/06/2022

87459 Túi tiệt trùng Tyvek 420mmx70m TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 83/CV-FT Còn hiệu lực
15/11/2022

87460 Túi Tiệt Trùng, Túi Tiệt trùng dạng cuộn Dẹt, Túi Tiệt trùng dạng Cuộn Phồng TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP 398/VNM-PL Đã thu hồi
27/10/2022