STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87461 Nắp trụ lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 93921CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

87462 Nắp trụ lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 93921CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

87463 Nắp trụ lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 93921CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

87464 Nắp trụ lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IBS IMPLANT VIỆT NAM IBSPL062023-08 Còn hiệu lực
09/06/2023

87465 Nắp túi gel điện di dùng cho máy phân tích gen công nghệ mao quản TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC TMF-027-091223 Đã thu hồi
12/12/2023

87466 Nắp túi gel điện di dùng cho máy phân tích gen công nghệ mao quản TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC TMF-027-091223 Còn hiệu lực
18/12/2023

87467 Nắp và van cho kênh dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2023-82/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/07/2023

87468 Nắp van sinh thiết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC 160423/AT-PL-GP Còn hiệu lực
18/01/2024

87469 Nắp van sinh thiết Bioshield TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-30.18/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/03/2020

87470 Nắp đậy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 17.19/180000026 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Còn hiệu lực
04/12/2019