STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87471 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 249/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG, Còn hiệu lực
17/03/2020

87472 Miếng dán điện cực tím TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 07-LB/BPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang Còn hiệu lực
07/04/2020

87473 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3378 PL-TTDV Công ty TNHH Thương Mại Phúc Phú Cường Còn hiệu lực
11/09/2020

87474 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2066/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Còn hiệu lực
25/01/2021

87475 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KIM THÁP KT_22006 Còn hiệu lực
30/06/2022

87476 Miếng Dán Điện Cực Tim TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0012-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

87477 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 28-HM/CATHAY Đã thu hồi
22/01/2024

87478 Miếng dán điện cực tim các size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1803-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
15/09/2020

87479 Miếng dán điện cực tim ECG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 1023DC-CONMED/ECG-CBPL Còn hiệu lực
06/11/2023

87480 Miếng dán điện cực tim H92SG ECGEL PRST FOAM 57*34MM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 104/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020