STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87491 Nắp đinh xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED1119 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

87492 Nắp đóng bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1874/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
19/03/2020

87493 Nắp đóng bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2161/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Đã thu hồi
02/05/2021

87494 Nắp đóng bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2161 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

87495 Nắp đóng bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 12/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
23/02/2023

87496 Nasal care NANA for baby TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 33/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar Còn hiệu lực
15/05/2020

87497 NASAL DK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2269A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG PHARMA Còn hiệu lực
21/12/2021

87498 NASAMAX 500 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 75521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐỨC Còn hiệu lực
06/10/2021

87499 NATRI CLORID 0,9% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 170000097/PCBPL-BYT công ty cổ phần dược - trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) Còn hiệu lực
22/09/2020

87500 Natural Rubber Latex Dental Dam TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 021-EIMI /2019/170000141/PCBPL-BYT DONGJU DENTAL SUPPLY Còn hiệu lực
15/08/2019